2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]heptanas


2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]heptanas
2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]heptanas statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkpinanas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.